بهترین رشته ورزشی برای بانوان

ایروبیک

ایروبیک چیست؟ایروبیک یعنی فعالیتی که عضلات بزرگ را به کار می‌گیرد حداقل ۱۲ دقیقه با حالت ریتمیک و موزون. در شرایطی که سرعت و شدت تمرین ...

ادامه مطلب